Zorgpaden

Binnen de VSV’s zijn en worden zorgpaden ontwikkeld voor verschillende doelgroepen en situaties. In Groningen is een set van zorgpaden ontwikkeld voor kwetsbare zwangeren, die landelijk door verschillende VSV’s zijn overgenomen.

Voor de zorgpaden Groningen klik hier:

Zorgpaden_interactief_14-07-2021

In 2021 is aanvullend hierop een zorgpad vroegsignalering zwangeren Groningen ontwikkeld.

Goede zorg voor aanstaande ouders en het ongeboren kind begint bij het tijdig opmerken van problemen en risico`s. Om vervolgens, uiteraard in samenspraak met de ouders, de juiste hulp en ondersteuning in te kunnen zetten.

In bijna alle gemeenten van de provincie Groningen is inmiddels een coalitie Kansrijke Start opgestart, waarin alle partners in de geboortezorg – zoals verloskundigen, gynaecologen, medisch maatschappelijk werkers in de ziekenhuizen, kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein – zijn vertegenwoordigd. Binnen deze coalities zijn afspraken gemaakt over vroegsignalering van zwangeren in een kwetsbare situatie.

Een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken en hoe de vroegsignalering vorm heeft gekregen, vind je in het stroomschema Zorgpad Vroegsignalering zwangeren Groningen.

SCH_Zorgpad-vroegsignalering-zwangeren-Groningen_01-03-2021

 

In Smallingerland is eveneens een zorgpad ontwikkeld voor vroegsignalering van zwangeren. Via 1 centraal telefoonnummer bij de GGD kunnen zwangeren worden doorgegeven aan het JGZ-team en sociaal team van de woonplaats van de vrouw. Het zorgpad Smallingerland wordt door verschillende andere gemeenten in Friesland overgenomen.