Regionaal ontwikkelde praktijkkaarten & protocollen

In de periode van 2012-2016 zijn binnen het consortium een aantal praktijkkaarten ontwikkeld. Dit vond plaats in multidisciplinaire projectgroepen. Het gaat om de volgende praktijkkaarten:

Bekijk hier de pdf over hypertensie:

Bekijk hier de pdf over Foetale bewaking durante partu:

Bekijk hier de pdf’s over Groeivertraging:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Regionaal Protocol Acute Verloskunde/Parallelle Actie

Dit regionale protocol is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Consortium Zwangerschap & Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN) en het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Binnen het consortium wordt verbetering van de kwaliteit van geboortezorg in de 9 noordelijke VSV’s nagestreefd. Dit gebeurt door het ontwikkelen, uitwisselen en/of implementeren van onderzoek, praktijk en beleid. Het consortium kenmerkt zich door de multidisciplinaire lijnoverstijgende samenwerking in de regio, brede maatschappelijke inbedding, faciliteren van cliëntenparticipatie, betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en de verbinding tussen kennis en praktijk. Stafbureau AZNN coördineert het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) waar ketenpartners afspraken maken over het borgen van beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van acute zorg. Het ROAZ heeft deze wettelijke taak volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Consequentie hiervan is dat regionale protocollen ook bestuurlijk worden geborgd doordat deze worden vastgesteld door ROAZ-bestuurders. Het maken van regionale afspraken inzake
complexe spoedzorgketens is onderdeel van het takenpakket van het ROAZ. Vandaar dat het consortium en het AZNN de handen ineen hebben geslagen. Aan de totstandkoming van het protocol is door veel zorgverleners uit de regio meegewerkt.

Regionaal protocol acute verloskunde Noord-Nederland – vastgesteld in het Bestuurlijk ROAZ Noord NL – v1.1 – 30 november 2021