Waar vind je ons?

VSV's in de regio

Bij aanvang van ProKind2 waren er 11 VSV’s binnen het consortium ZeGNN. In 2019 zijn 3 VSV’s samengevoegd binnen de Treant Zorggroep, zodat er nu nog 9 VSV’s zijn.