Samenwerken aan de zorg voor kwetsbare zwangeren

Een belangrijk thema binnen de geboortezorg is de samenwerking in de zorg rond kwetsbare zwangeren. Elk VSV besteedt aandacht aan kwetsbare zwangeren.

In het najaar van 2019 is via de contactpersonen van de VSV’s geïnventariseerd of de VSV’s behoefte hadden aan ondersteuning door het consortium ten aanzien van de zorg voor de kwetsbare zwangeren. Hieruit kwam geen concrete vraag voort. De zorg voor kwetsbare zwangeren krijgt veelal vorm op lokaal/VSV-niveau. Begin 2021 is de vraag opnieuw neergelegd bij de VSV’s, waarbij ook een duidelijke link wordt gelegd met Kansrijke Start en Goede Start. De resultaten van deze inventarisatie zijn nog niet bekend.

Tijdens ProKind1 is door het consortium een handreiking ontwikkeld voor de samenwerking rond kwetsbare zwangeren  Verschillende VSV’s hebben ook zorgpaden ontwikkeld specifiek voor deze doelgroep. De zorgpaden van Groningen zijn in dit kader een veel genoemd voorbeeld, maar ook het zorgpad vroegsignalering zwangeren, dat is ontwikkeld in Smallingerland, wordt in Friesland in toenemende mate door gemeenten geïmplementeerd.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Samen Sterk onderzoeksprojecten

Sinds begin 2019 worden de onderzoeksprojecten Samen Kwetsbaar, Samen Sterk en Samen Stoppen, Samen Sterk uitgevoerd binnen Noord-Nederland. Beide projecten zijn gericht op kwetsbare zwangeren en vanuit de projecten zijn er contacten met de VSV’s. Het consortium biedt onder andere ondersteuning door middel van het informeren van het netwerk. Uitgebreide informatie over deze onderzoeksprojecten is te vinden onder de knop onderzoek op deze website.

Het consortium speelt een rol in de kennisdeling tussen onderzoek en praktijk. In Noord Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar zwangeren in een kwetsbare situatie. Over de samenwerking tussen consortium en onderzoek gaat dit filmpje.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Link met Kansrijke Start

In Groningen is de samenwerking rond de zorg voor kwetsbare zwangeren uitgegroeid tot de werkgroep Kansrijke Start Groningen.

Vanuit het consortium wordt sinds september 2019 ondersteuning geboden bij de implementatie van het zorgpad vroegsignalering kwetsbare zwangeren in SmallingerlandOok in Smallingerland is van hieruit een plan voor Kansrijke Start ontwikkeld.

Voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is een Plan van Aanpak geschreven voor Kansrijke Start, waar het zorgpad vroegsignalering zwangeren een onderdeel van uitmaakt.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Link met Goede Start

In een deel van Oost-Groningen en Drenthe vindt het project Kans voor de Veenkoloniën plaats. Het deelproject Goede Start heeft als insteek dat elk kind recht heeft op een goede start in het leven. Belangrijk doel van het project is om kwetsbare gezinnen eerder in beeld te krijgen en een samenhangend aanbod aan zorg te bieden. Het consortium stemt regelmatig af met Goede Start. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring voor de concretisering van de samenwerking tussen het consortium en Goede Start.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .