Dataregistratie en kwaliteitsindicatoren

Dit project heeft als doel de kwaliteit van de dataregistratie te verbeteren en de VSV’s te ondersteunen op het gebied van de kwaliteitsindicatoren. Vanuit de projectgroep zijn de volgende initiatieven genomen:

Proef naar het uitvragen van clientervaringen (NPS+)

In de periode april t/m juni 2019 is een proef uitgevoerd naar het uitvragen van cliëntervaringen in de VSV’s, de NPS+. Eerstelijnsverloskundigen hebben vrouwen in het kraambed gevraagd of zij zouden willen meedoen aan een onderzoek.
Wie wilde meedoen kreeg via de email een uitnodiging voor het onderzoek, dat bestond uit ongeveer 5 vragen. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in het najaar van 2019. Aan de proef is door vrijwel alle VSV’s deelgenomen.
Op verzoek van de klankbordgroep van VSV’s is overleg gevoerd met de Federatie van VSV’s over eventuele samenwerking. De Federatie biedt VSV’s namelijk de mogelijkheid om de NPS af te nemen, zonder hiervoor extra kosten te rekenen. In het aanbod van de Federatie ontbreekt informatie over de locatie van de bevalling. Ook ontbreekt de mogelijkheid van een open vraag. Beide adviezen van het consortium zijn door de Federatie meegenomen naar het bestuur. De uitkomst van dit overleg is nog niet bekend.

Benchmarkbijeenkomst van VSV’s

Op 28 november 2019 is een besloten bijeenkomst georganiseerd voor VSV’s, waarbij diverse indicatoren van de VSV’s met elkaar vergeleken zijn. Deze bijeenkomst is bezocht door alle VSV’s en werd als zinvol beoordeeld. De VSV’s zijn bereid met elkaar verdere afspraken te maken over de registratie van indicatoren. De projectgroep dataregistratie zal dit verder oppakken.