Stuurgroep

In 2013 zijn de consortia in Nederland opgericht. Vanaf het begin is in het consortium ZeGNN de stuurgroep actief. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de verschillende betrokken organisaties (stakeholders), zoals GGD’en, kraamzorg, ROS’en, Zorgbelang, Midwifery Science, AVAG, Netwerk Zon. Daarnaast zitten in de stuurgroep vertegenwoordigers namens de verschillende zorgverleners, zoals verloskundigen, gynaecologen en een kinderarts. Er is rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de drie provincies.

In de stuurgroep worden ontwikkelingen in de geboortezorg besproken en wordt de voortgang van het ProKind2 gevolgd. De stuurgroep wordt geraadpleegd wanneer er voor onderzoeksprojecten medewerking gevraagd wordt van het consortium.

De stuurgroep komt 5 keer per jaar bijeen.