Waar vind je ons?

VSV's in de regio

Bij aanvang van ProKind2 waren er 11 VSV’s binnen het consortium ZeGNN. In 2019 zijn 3 VSV’s samengevoegd binnen de Treant Zorggroep, zodat er nu nog 9 VSV’s zijn.

Het werkgebied van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe*,
Binnen het consortium werken de volgende VSV’s samen:

  • VSV Rondom Zwangerschap Noord-Friesland (MCL)
  • VSV Sneek
  • VSV Drachten
  • VSV Middenin (Heerenveen)
  • VSV Stad en Ommelanden (UMCG)
  • VSV Martini (Groningen)
  • Ommelander VSV (Scheemda)
  • VSV Assen
  • VSV SHE (Treant, Emmen)

* Met uitzondering van het gebied rond Meppel, dat van oudsher vooral gericht is op Zwolle.