Klankbordgroep van VSV’s

Tijdens ProKind2 is de klankbordgroep van VSV’s opgericht. Doel van de klankbordgroep is om de VSV’s direct te betrekken bij de activiteiten en plannen die ontwikkeld worden vanuit ProKind2.

Via de klankbordgroep hebben alle VSV’s inspraak in de activiteiten van het consortium. Een voorbeeld is de proef naar uitvraag van clientenervaringen die in het voorjaar van 2019 plaatsvond.

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van alle VSV’s. De klankbordgroep komt 5 keer per jaar bijeen.