Moederraden

Moederraden in Groningen, Drenthe en Drachten gestart

Binnen de provincies Groningen, Drenthe en in Drachten zijn in juli 2021 moederraden opgericht. Binnen Friesland zijn ook al langer moederraden actief in Heerenveen/Sneek en in Leeuwarden. Op deze pagina vind je meer informatie over de opzet van de moederraden, wat een moederraad is en wat je ervan kunt verwachten en op welke wijze je je kunt opgeven voor deelname aan een moederraad.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Waarom een moederraad of ouderplatform?

In je zwangerschap, tijdens je bevalling en in de kraamtijd, krijg je met verschillende zorgverleners te maken. Zij werken samen om de zorg voor jou en je kindje zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze zorgverleners willen graag weten hoe jij – en eventueel ook je partner – dit ervaren. Zij zijn ook benieuwd hoe jullie denken over de wijze waarop de zorg is georganiseerd, de keuzes die je hebt en wat ouders vinden van veranderingen die de zorgverleners willen invoeren of hoe de zorg verbeterd kan worden.

Hoe denken jullie over de zorg?
Is het goed georganiseerd?
Wat kan er anders, of beter?

Om de mening van aanstaande of jonge ouders beter mee te laten wegen in beslissingen die in de zorg rond zwangerschap en geboorte worden genomen, werken de zorgverleners aan de oprichting van een moederraad of ouderplatform.

Als je hierover mee wilt praten, kan je je opgeven voor een van de moederraden of ouderplatforms, die worden opgericht. De moederraad is bestemd voor zwangere vrouwen en jonge ouders die in de provincies Groningen of Drenthe of in de omgeving van Drachten wonen.

Hieronder wordt per gebied weergegeven welke zorgverleners zijn betrokken bij de opzet van de moederraad of het ouderplatform, hoe de samenstelling van de moederraad is, wat je kunt verwachten als je deel gaat nemen, hoe je je kunt opgeven en wanneer de eerste bijeenkomst van de moederraad gepland is.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende moederraden in Noord-Nederland.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Moederraad Groningen en omstreken

Welke zorgverleners zijn betrokken bij de moederraad Groningen en omstreken?

Alle zorgverleners die actief zijn in de geboortezorg in de Groningen en omstreken:

 • Eerstelijnsverloskundigen
 • Verloskunde afdelingen van het  Ommelander Ziekenhuis in Scheemda (OZG), Martini Geboortegroep en  het UMCG
 • Kraamzorgorganisaties in Groningen
De opzet van de moederraad of het ouderplatform in Groningen en omstreken
 • De moederraad of het ouderplatform bestaat uit 6 aanstaande of jonge ouders
 • Focus van de raad ligt op de periode van zwangerschap en bevalling, tot 6 weken na de bevalling
 • De groep komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar
 • Je kunt lid zijn tot je jongste kind 4 jaar oud is
 • Leden van de raad zijn dat voor een periode van 2 jaar
 • De leden krijgen een kleine vergoeding van onkosten
Wat kan je verwachten als lid van de moederraad?

Als lid van de moederraad kan je verwachten dat wij:

 • met aandacht naar je inbreng en mening luisteren
 • samen met jou zoeken naar oplossingen om andere moeders nog beter te helpen
 • je op de hoogte houden van ontwikkelingen in de geboortezorg die actueel zijn voor de moederraad
 • Dat er vragen worden gesteld waar de moederraad concreet mee aan de slag kan
 • dat er voldoende ruimte is voor je eigen inbreng van bespreekonderwerpen
 • je tegemoet komen met een kleine onkostenvergoeding
Wil je meer weten over de moederraad of het ouderplatform Groningen en omstreken?

Wil je meer weten over de Moederraad Groningen? Stel je vraag dan via de mail: moederraadgroningen@outlook.com

Je kan je via dit mailadres ook direct aanmelden. Er wordt dan op korte termijn contact met je opgenomen door een verloskundige.

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Moederraad Drenthe

Welke zorgverleners zijn betrokken bij de moederraad Drenthe?

Alle zorgverleners die actief zijn in de geboortezorg in de provincie Drenthe:

 • Eerstelijnsverloskundigen
 • Medewerkers van de afdeling verloskunde van Treant (Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen) en Wilhelmina ziekenhuis in Assen
 • Kraamzorgorganisaties
De opzet van de moederraad of het ouderplatform in Drenthe
 • De moederraad bestaat uit 4 aanstaande of jonge ouders, het liefst verdeeld over het gebied rondom Wilhelmina ziekenhuis Assen en Treant Zorggroep (Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen)
 • Focus van de moederaad ligt op de periode van zwangerschap en bevalling, tot 6 weken na de bevalling
 • De groep komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. In coronatijd zal dit waarschijnlijk online plaatsvinden
 • Leden van de moederraad zijn dat voor een periode van maximaal 2 jaar
 • Je kunt lid zijn van de moederraad tot je jongste kind 4 jaar oud is.
 • De leden krijgen een vergoeding van onkosten
Wat kan je verwachten als lid van de moederraad?

Als lid van de moederraad kan je verwachten dat wij:

 • met aandacht naar je inbreng en mening luisteren
 • samen met jou zoeken naar oplossingen om andere ouders nog beter te helpen
 • je op de hoogte houden van veranderingen en oplossingen
 • je de agenda op tijd sturen en dat er voldoende ruimte is voor je eigen inbreng van bespreekonderwerpen
 • je tegemoet komen met een kleine onkostenvergoeding
Wil je meer weten over de moederraad of het ouderplatform Drenthe?

Wil je meer weten over de Moederraad Drenthe? Vraag je verloskundige, gynaecoloog of de kraamzorg dan om meer informatie.

Je kan je ook direct aanmelden via het emailadres moederraaddrenthe@gmail.com

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Moederraad Drachten

Welke zorgverleners zijn betrokken bij de moederraad Drachten?

Alle zorgverleners die actief zijn in de geboortezorg in en om Drachten:

 • Eerstelijnsverloskundigen
 • Zorgverleners van ziekenhuis Nij Smellinghe: klinisch verloskundigen, verpleegkundigen kinder- en kraamafdeling, gynaecologen en de kinderartsen
 • Kraamzorgverzorgenden.
De opzet van de moederraad of het ouderplatform in Drachten
 • De moederraad of het ouderplatform bestaat uit minimaal 4 aanstaande of jonge ouders
 • Focus van de raad ligt op de periode van zwangerschap en bevalling, tot 6 weken na de bevalling
 • De groep komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar
 • Er is een vaste functieverdeling binnen de raad (voorzitter, notulist, aanspreekpunt voor het VSV-bestuur)
 • Leden van de raad zijn dat voor een periode van minimaal 2 en maximaal 3 jaar
 • Je kunt lid worden tijdens je zwangerschap tot 1 jaar na de geboorte van je jongste kind
 • De leden krijgen een kleine vergoeding van onkosten
Wat kan je verwachten als lid van de moederraad?

Als lid van de moederraad kan je verwachten dat wij:

 • met aandacht naar je inbreng en mening luisteren
 • samen met jou zoeken naar oplossingen om andere ouders nog beter te helpen
 • je op de hoogte houden van ontwikkelingen in de geboortezorg die actueel zijn voor de moederraad
 • Dat er vragen worden gesteld waar de moederraad concreet mee aan de slag kan
 • dat er voldoende ruimte is voor je eigen inbreng van bespreekonderwerpen
 • je tegemoet komen met een kleine onkostenvergoeding
Wil je meer weten over de moederraad of het ouderplatform Drachten?

Wil je meer weten over de Moederraad Drachten? Stel je vraag dan via de mail: moederraaddrachten@gmail.com

Je kan je via dit mailadres ook direct aanmelden. Er wordt dan op korte termijn contact met je opgenomen.