Wat doen we? Wie zijn we?

Het project Samen Stoppen, Samen Sterk richt zich op het roken van vrouwen tijdens de zwangerschap in Noord-Nederland. Het doel van het project is om de implementatie van de Trimbos richtlijn addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen te verhogen.

Om het doel te bereiken worden zowel de ervaringen van de zorgprofessionals als de ervaringen van rokende zwangere vrouwen met een lage sociaal economische status met de Trimbos-richtlijn onderzocht. Op basis van deze ervaringen wordt er per VSV in Noord Nederland een verbeterplan opgesteld. Het verbeterplan bevat implementatiestrategieën passende bij de eigen regio en context met het doel om de implementatie van de Trimbos-richtlijn te verhogen. Na een periode van implementatie, worden de ervaringen met het gebruik van de Trimbos-richtlijn opnieuw onderzocht, om het implementatieproces te evalueren. Het project heeft een looptijd van december 2018 tot december 2022.

Het project wordt geleid door Danielle Jansen, Stella Weiland en Lilian Peters, hier onder stellen zij zich kort voor:

 

 

‘Ik ben Danielle Jansen en ben de programmaleider van het onderzoeksprogramma Verloskunde van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. Mijn onderzoek focust op de evaluatie en verbetering van zorg voor kwetsbare groepen, waaronder zwangeren die roken. Samen Stoppen, Samen Sterk is voor mij het voorbeeld om met alle betrokkenen bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare zwangeren en hun (ongeboren) kind; er is veel belangstelling en enthousiasme vanuit het veld om gezamenlijk aan de slag te gaan!’

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

‘Ik ben Lilian Peters en ik werk als onderzoeker/epidemioloog bij het onderzoeksprogramma Verloskunde van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. In verschillende projecten onderzoek ik de effecten van leefstijl (o.a. roken) en gebeurtenissen tijdens zwangerschap en bervalling op de gezondheid van moeder en kind. In het project Samen Stoppen, Samen Sterk! focussen we ons op een effectieve ondersteuning van zwangeren om te stoppen met roken. In samenwerking met de verschillende zorgverleners, ervaringsdeskundigen Sterk uit Armoede en Sociale uitsluiting, en (kwetsbare rokende) zwangeren gaan we ondersteuning/zorgpaden ontwikkelen welke beter aansluiten bij de (kwetsbare) zwangere maar ook passend zijn in de regionale context en setting van de zorgverleners. Met veel plezier coordineer ik dit project omdat ik denk dat door de gezamelijke aanpak we écht een verschil kunnen maken voor de zwangeren in Noord Nederland.’

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

‘Ik ben Stella Weiland en ik ben promovendus op het onderzoeksproject Samen Stoppen, Samen Sterk!. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als gezondheidswetenschapper aan de Universiteit van Wageningen. In het project ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zal ik ook wetenschappelijke artikelen gaan schrijven over de resultaten, met als doel om hierop te promoveren.’