update oktober/november 2023

Laatste nieuws

Doorsturen van zwangeren naar VNN blijft mogelijk

Vanuit het project “Samen Stoppen, Samen Sterk!” kunnen zwangeren die roken worden doorverwezen naar een stoppen-met-roken coach van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). VNN heeft geregeld dat ook als het project stopt, het doorverwijzen van zwangeren die roken mogelijk blijft. 

Voor het doorverwijzen naar VNN neem je voor de provincies Groningen en Drenthe contact op met Renate en Els via smrzwangeren@vnn.nl. Voor de provincie Friesland neem je contact op met Tanja via t.stuiver@vnn.nl. De coaches nemen vervolgens contact op met de zwangere.

 

 
Stand van zaken project

Het project is verlengd en zal doorlopen tot mei 2024. Stella Weiland neemt per november afscheid van het project omdat haar proefschrift dan is afgerond. Annemieke Visser neemt het de laatste maanden over (annemieke.visser@umcg.nl). Zij gaat de ondersteuning rondom stoppen-met-roken verder verbeteren door een recent ontwikkelde stoppen-met-roken training verder door te ontwikkelen voor vrouwen die zwanger zijn, waarbij ook hun partner wordt betrokken. Ze doet dit samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en VNN. Deze training wordt begin 2024 gepilot-test met de zorgverleners van het VSV in Drachten.

 

 
Stoptober

In het kader van Stoptober zouden we graag onze animatievideo weer onder de aandacht willen brengen, zodat zwangeren op de hoogte zijn van ondersteuningsopties om te stoppen met roken. Hierbij de link naar de animatievideo.

 

 
Sway project

We hebben alle resultaten van het onderzoek ‘Samen Stoppen, Samen Sterk’ verwerkt in een Sway, een online presentatie. Hier zitten ook de resultaten van het project ‘Samen Kwetsbaar, Samen Sterk’ in verwerkt. Je kunt de Sway bekijken via deze link.

 

 
Oog TV Sterk uit Armoede

Vanuit Oog TV is er een aflevering gemaakt over de inzet van ervaringsdeskundigen, hierin komt ook de rol van ervaringsdeskundigen in ons onderzoek aan bod. Bekijk de aflevering hier.

 

 
Overzicht eindproducten

Voor een volledig overzicht van de eindproducten van ons onderzoek, zie de website van ZonMw.