Resultaten

Overzicht van (de implementatiegraad van) interventies voor kwetsbare zwangeren

Om een overzicht te verkrijgen welke interventies worden aangeboden aan kwetsbare zwangeren in Groningen, Friesland en Drenthe, en de mate waarin deze interventies daadwerkelijk worden gebruikt (implementatiegraad) is een vragenlijst gemaakt.

In het najaar van 2019 is deze vragenlijst digitaal verstuurd naar alle leden van de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) in Noord-Nederland. Ook wordt gevraagd wat zorgverleners bedoelen met de term kwetsbare zwangeren.

De vragenlijst is ingevuld door 202 respondenten. Van de 202 respondenten zijn de meeste eerstelijns verloskundigen (38%), gevolgd door gynaecologen (13%), klinisch verloskundigen (12%), obstetrieverpleegkundigen (11%), kinderartsen (5%), verloskundig actieve huisartsen (3%), kraamverzorgenden (4%) en een jeugdhulpverlener (1%). Andere functies van respondenten (12%) zijn onder meer: manager kraamzorg, echoscopist, kwaliteitsfunctionaris, eigenaar, projectleider, beleidsadviseur, gynaecoloog in opleiding. De respondenten zijn het meest betrokken bij VSV’s in provincie Groningen (41%), Friesland (28%) en Drenthe (23%). Binnenkort zullen we onder meer een overzicht van aspecten van kwetsbaarheid in zwangerschap en de gemeten implementatiegraad van interventies per VSV in Noord-Nederland presenteren.

Belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie en effectiviteit van interventies vanuit het perspectief van professionals in de gezondheidszorg

Momenteel zijn er 35 interviews (33 individuele en 2 duo interviews) gehouden met 37 professionals en getranscribeerd door studenten van de AVAG.

Participanten zijn 37 geboortezorgprofessionals: 18 eerstelijnsverloskundigen, 10 klinisch verloskundigen, 3 jeugdverpleegkundigen, 4 coördinatoren (Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (OJO)/Moeders Informeren Moeders (MIM) of regiomanager kraamzorg, 1 gynaecoloog en 1 thuisbegeleider thuiszorg).

We zijn bezig met het analyseren van de interviews. Belemmerende factoren bij de implementatie van interventies zorgen ervoor dat de interventie niet goed geïmplementeerd kan worden met als gevolg dat de interventie in zijn geheel niet ingezet kan worden, eerder wordt afgebroken, of niet goed werkt. Deze factoren kunnen zich op verschillende niveaus afspelen: de interventie zelf, de gebruikers, de organisatie en sociaal-politieke context.

Belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie en effectiviteit van interventies vanuit het perspectief van vrouwen

Uit de analyse van de interviews tot nu toe komen een aantal zaken naar voren:

Vrouwen accepteren zorginterventies vanwege onder meer hun persoonlijke leefsituatie, jonge leeftijd, zwangerschapsgerelateerde problemen en omdat ze open staan voor informatie en begeleiding. Ook geld, de locatie en elementen in de communicatie met de hulpverlener lijken een rol te spelen. Voor vrouwen zijn een aantal zaken van belang zoals tijd, de mate van regie die door de cliënt wordt ervaren, informatie op maat, een luisterend oor van de zorgverlener, de bevestiging die ze krijgen. Er is nog onvoldoende data beschikbaar om thema’s met onderliggende categorieën te kunnen onderscheiden. Voor datasaturatie moeten meer interviews worden afgenomen.