Nieuws

Het project Samen Kwetsbaar, Samen Sterk is afgerond.

Het participatief actie onderzoek (PAO) naar hoe de implementatie van interventies voor zwangeren in kwetsbare situaties verbeterd kunnen worden, is op 31 augustus 2023 afgerond.

Hoe zag het onderzoek eruit?
Het project is gestart met een inventarisatie van interventies in de negen VSV’s in Noord-Nederland en naar de implementatiegraad van deze interventies. Daarnaast zijn er 35 zorgverleners in de geboortezorg en 17 vrouwen uit de doelgroep geïnterviewd over de factoren die de zorg en interventies voor zwangeren in kwetsbare situaties beïnvloeden. Vervolgens heeft een leegroep van zwangeren/moeders in kwetsbare situaties en zorgverleners onderzocht hoe de interventies beter geïmplementeerd kunnen worden zodat ze ook aansluiten bij de behoeften en wensen van vrouwen. Op basis van de gesprekken in de leergroep is een training ontwikkeld voor zorgverleners die gericht is op het bevorderen van de verbinding tussen zorgverleners en zwangeren in kwetsbare situaties.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?
Er zijn veel interventies voor zwangeren/moeders in kwetsbare situaties in Noord-Nederland beschikbaar maar de implementatie kan beter. Een belangrijke factor bij de implementatie is de houding van de zorgverlener ten aanzien van deze vrouwen. Het aanbieden, accepteren en gebruiken van extra zorg of interventies staat en valt met de verbinding tussen zorgverlener en client. Voor die verbinding is het ontwikkelen van een oprechte en gelijkwaardige relatie nodig waarbij de eigen regie van vrouwen wordt bevorderd. Uit de evaluatie van een pilot met de training die ontwikkeld is voor zorgverleners blijkt dat deze training competenties bevordert die in andere communicatietraining niet of minder aan bod komen.

Meer lezen? Zie het tabblad resultaten