Samen Kwetsbaar, Samen Sterk

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de afronding van project A van het onderzoeksproject. Hieronder vallen:

  • Uitkomsten van het onderzoek waarin we 39 interviews hebben gehouden met zorgprofessionals in Nederland;
  • Uitkomsten van het onderzoek waarin we 17 interviews hebben gehouden met vrouwen in kwetsbare situaties;
  • De definiëring van het concept kwetsbaarheid.
  • Een overzicht van de implementatiegraad van de interventies voor kwetsbare zwangeren in Noord-Nederland.

De schat aan informatie die deze onderdelen hebben opgeleverd gaat worden ingezet in project B, waarin we de implementatie van interventies voor kwetsbare zwangeren willen verbeteren.

 

Interviews met zorgprofessionals over de implementatie van de interventies voor kwetsbare zwangeren aan de hand van MIDI-factoren

Het artikel over de interviews met zorgprofessionals over factoren die volgens zorgverleners van invloed zijn op het implementatieproces van deze interventies is inmiddels ter publicatie ingediend.

 

 

Interviews met vrouwen in een kwetsbare situatie

De dataverzameling is in december en de data-analyse in januari afgerond. Deze zijn verwerkt in een artikel over ervaringen en behoeftes van vrouwen omtrent (het aanbod van) interventies voor kwetsbare zwangeren. Ook dit artikel is ter publicatie ingediend.

 

Definitie van kwetsbaarheid

Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden is het noodzakelijk om te weten om welke zwangeren het gaat als we het hebben over kwetsbare zwangeren. In de afgelopen jaren hebben studenten verloskunde zorgverleners van verschillende disciplines gesproken over wat zij verstaan onder kwetsbare zwangeren. Daarnaast hebben we data verkregen vanuit de digitale vragenlijst (ten behoeve van het overzicht van interventies), waarin de respondenten een korte beschrijving geven van hun definitie van kwetsbaarheid. De data uit de interviews en digitale vragenlijst zijn geanalyseerd en zijn verwerkt in een artikel over wat zorgverleners in Noord Nederland verstaan onder kwetsbare zwangeren. Dit artikel is inmiddels gepubliceerd in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen.

U vindt deze publicatie hier: kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap TSG

 

 

Overzicht van (de implementatiegraad van) interventies voor kwetsbare zwangeren

De rapportage over de interventies die worden aangeboden aan kwetsbare zwangeren in Groningen, Friesland en Drenthe en de implementatiegraad daarvan is inmiddels afgerond. Deze rapportage is besproken met onze adviesraad en de klankbordgroep van het consortium en is verspreid om door diverse actoren in het beroepenveld van feedback te worden voorzien. De verkregen feedback is verwerkt en de rapportage is ingediend bij de opdrachtgever en verspreid onder diverse organisaties.

U vindt het rapport via de volgende link: https://zwangerschapengeboorte-nn.nl/overzicht-van-de-implementatiegraad-van-interventies-voor-zwangeren-in-een-kwetsbare-situatie-in-noord-nederland

Leergemeenschappen of leergroepen

Andrea Drost en Relinde van der Stouwe hebben vorig jaar voorbereidende gesprekken gevoerd over het starten van een leergroep in het VSV Martini en in Hoogeveen (VSV SHE). In de twee leergroepen gaan zorgverleners en zwangere/moeders in een kwetsbare situatie samen onderzoeken hoe interventies beter kunnen aansluiten bij de behoeften en wensen van vrouwen. Door de maatregelen rondom COVID 19 zijn de leergroepen nog niet van start gegaan. Concrete plannen zijn gemaakt om binnen afzienbare tijd te gaan starten.

 

Adviesraad

Op 26 oktober jl is een adviesraadbijeenkomst gehouden. Daarin is naast een stand van zaken van de projecten aandacht besteed aan een methodiek die in de leergroepen van project B zal worden ingezet.