over ons

In Groningen, Drenthe en Friesland wonen veel zwangeren met een lage sociaaleconomische status. Voor deze vrouwen zijn en worden zorginterventies ontwikkeld om te zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, maar we weten nog niet of deze interventies aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van deze vrouwen. Daarom voeren we momenteel een onderzoek uit in het Noorden, waarbij het eerste doel is het verkrijgen van een overzicht van:

  1. interventies voor kwetsbare zwangeren in 9 noorderlijke Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s),
  2. de implementatiefase van deze interventies,
  3. de bevorderende en belemmerde factoren rondom de implementatie van de interventies.

Het tweede doel is, door middel van participatief actieonderzoek, in twee VSV’s (VSV SHE en het VSV Martiniziekenhuis) de implementatie van twee interventies voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. ‘Learning communities’ bestaande uit zorgprofessionals, kwetsbare zwangeren, studenten verloskunde en een onderzoeker zullen als onderzoeksteam aan de slag gaan om deze doelstelling te bereiken.

U kunt dit onderzoek herkennen aan het gele zonnetje, onze werktitel is Samen kwetsbaar, Samen sterk.

We zullen u tijdens het onderzoek op de hoogte houden via deze website en via andere kanalen”